14- Non-Navajo Textiles 014B - Southwest Style - 6x9, 9x12, 10x14 Works